Liên hệ chúng tôi


Các ứng dụng chính

Các phương pháp chính của việc sử dụng dây Tecnofil được đưa ra dưới đây